Domů

Dárková karta

Prodáváme dárkové poukázky

Pravidla pro používání Dárkové Poukázky vydávané společností Iceland Czech a.s.


Platnost Dárkové Poukázky je 1 rok od data jejího nabití. Nevyčerpaná částka po uplynutí této doby bez náhrady propadá. Dárkovou Poukázku nelze směnit za hotovost ani za jinou Dárkovou Poukázku.

Dárkovou Poukázku lze vystavit na libovolnou hodnotu od 100 Kč (minimální částka nabití) do 3.000 Kč (maximální částka nabití). Nabití na vyšší než maximální částku nabití je možné pouze prostřednictvím nabití vice Dárkových Poukázek.

Úhradu Dárkovou(ými) Poukázkou(ami) lze libovoně kombinovat s ostatními formami úhrady, jako je hotovost, platba kartou, stravenkami apod. Výši úhrady prostřednictvím Dárkové Poukázky lze libovolně volit a to od minimální částky 1 Kč až do výše jejího zůstatku.

Jednu Dárkovou Poukázku lze použít na více nákupů a to až do vyčerpání jejího zůstatku. Výše disponibilního zůstatku je uvedena na účtence (vždy po použití Dárkové Poukázky k úhradě) nebo může být sdělena na požádání personálem prodejny.

Dárkové Poukázky je možné uplatnit v síti prodejen Iceland Czech a.s. jejichž aktuální seznam je dostupný na http://www.iceland.cz/kontakt-prodejny/.

Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany prostředků vložených na Dárkové Poukázce je tato opatřena několika bezpečnostními prvky. Před nabíjení Dárkové Poukázky je vždy nutné zkontrolovat rubovou stranu karty se stíracím polem. Toto stírací pole musí být vždy neporušeno a smí být setřeno až před provedením první platby Darkovou Poukázkou. Pokud je toto pole úplně či částečně setřeno či poškozeno, Dárkovou Poukázku není možno převzít.

Z bezpečnostních důvodů nelze akceptovat okopírované, naskenované či jinak digitálně načtené Dárkové Poukázky ani jejich čárové kódy z různých mobilních aplikací, telefonů apod. K platbě může být použita vždy a pouze originální, nepoškozená či jinak nezměněná, Dárková Poukázka s nepoškozenými bezpečnostními prvky. Padělání, poškozování a pozměňování Dárkových Poukázek je trestné.

Lícní strana Dárkové Poukázky s kódem Rubová strana Dárkové Poukázky se stíracím polem

Za ztracené, odcizené či poškozené Dárkové Poukázky nenese Iceland Czech a.s. žádnou odpovědnost.

Dárkové Poukázky jsou z víceúčelové, tj. relevantním okamžikem pro účely DPH je okamžik jejich uplatnění nikoli datum jejich prodeje.

Za nabití Dárkové Poukázky nejsou připisovány body do Bonus programu. Body jsou připisovány až při úhradě zboží Dárkovou Poukázkou.

Dárkové Poukázky nelze uplatnit při platbě za jiné Dárkové poukázky.

V případě zájmu o objednání vetšího počtu Dárkových poukázek (tj. 10 ks a více) je možné kontaktovat společnost Iceland Czech a.s. pro dohodnutí individuálních podmínek na adrese info@iceland.cz.

V případě dotazů souvisejících s dárkovými poukázkami nás neváhejte kontaktovat na info@iceland.cz
    Newsletter